Ewa Żochowska
Artysta malarz
Biografia
ID-002663.doc
 
2007-09-15
Ewa Żochowska urodziła się w 1976 r. w Łodzi. W 2002 r. ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych. Artystyczną część dyplomu wykonała w pracowni warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego i w pracowni malarskiej prof. Romany Hałat.
Twórczość artystki obejmuje kilka dziedzin sztuk pięknych - malarstwo, grafikę, rysunek, projektowanie graficzne i sztukę użytkową. Swoje prace malarskie wystawiała na krajowych i zagranicznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Brukseli, Kairze, Sarajewie, Miskolcu, Sarcelles i Antwerpii.
Ewa Żochowska - Artysta malarz
Biografia
Obrazy - akty
Wystawy
Zdjęcia