Henryk Debich - dyrygent
Henryk Debich
Dyrygent
Biografia
ID-002102.doc
 
2007-09-25
Henryk Debich urodził się 18.01.1921 r. w Pabianicach. W latach 1936–1939 uczęszczał do Szkoły Muzycznej w swoim rodzinnym mieście. Przed wojną prowadził w Pabianicach amatorskie zespoły instrumentalne i chóry. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. W 1940 r. został aresztowany i umieszczony w obozie na Radogoszczu, a następnie w Dachau. Po wojnie był nauczycielem w pabianickiej szkole muzycznej. Jednocześnie kontynuował naukę w Konserwatorium H. Kijeńskiej–Dobkiewiczowej (PWSM), a następnie studiował teorię muzyki oraz dyrygenturę. W latach 1954–1955 był wykładowcą w macierzystej uczelni. Był II dyrygentem w Filharmonii Łódzkiej (1956–1958). Sprawował funkcję kierownika muzycznego wielu przedstawień teatralnych. Od 1949 r. związany z Łódzką Rozgłośnią Polskiego Radia. Z jego inicjatywy powstała Orkiestra Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia. Od 1952 do 1991 r. był jej kierownikiem artystycznym, dyrygentem oraz kompozytorem setek wykonywanych przez nią utworów. Debich i jego orkiestra nagrali 50 płyt, muzykę do ponad 20 filmów. Występował na scenach zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Był jurorem na wielu festiwalach (w tym w Opolu i w Sopocie). W 1996 r. uhonorowany został „Diamentową batutą” za działalność dyrygencką. Zmarł 4.08.2001 r. w Pabianicach.
Henryk Debich - Dyrygent
Biografia
Karykatury
O twórcy
Wywiady
Zdjęcia