Kazimierz Dejmek
Reżyser
Biografia
ID-002106.doc
 
2007-12-18
Kazimierz Dejmek urodził się 17.05.1924 r. w Kowlu. Studiował w Studiu Dramatycznym Iwo Galla w Krakowie i w PWST w Łodzi. Jako aktor debiutował w 1944 r. w Teatrze Ziemi Rzeszowskiej rolą Jaśka w Weselu. W latach 1945-1946 był aktorem w Rzeszowie i Jeleniej Górze, w 1946-1949 - w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi. Był współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi (1949-1961 i 1975-1980). W 1962 r. został dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Narodowego w Warszawie. Reżyserował w Wiedniu, Essen, Mediolanie, Belgradzie, Düsseldorfie, Nowym Sadzie, Oslo i Zurychu. W latach 1972-1974 był etatowym reżyserem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie a w latach 1975-1980 - ponownie dyrektorem i reżyserem Teatru Nowego w Łodzi. W latach 1981-1994 był dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie.
Kazimierz Dejmek pełnił również funkcje rektora PWST w Łodzi (1952-1955). We wrześniu 1993 r. został posłem do Sejmu RP, a w październiku tego roku został ministrem kultury i sztuki (1993-1996). Uniwersytet Łódzki 1 października 2002 przyznał Kazimierzowi Dejmkowi tytuł doktora honoris causa. Od 1 września 2002 r. po raz trzeci objął dyrekcję Teatru Nowego w Łodzi. Zmarł 31 grudnia 2002 roku w Warszawie.
Kazimierz Dejmek - Reżyser
Biografia
Filmy
Książki
O twórcy
Recenzje