Grzegorz Gazda
Historyk i krytyk literatury, komparatysta
Biografia
ID-002120.doc
 
2007-09-14
Urodził się 13.10.1943 r. Od 1954 r. mieszka w Łodzi. Profesor nauk humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim. Dyrektor Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych i kierownik Katedry Teorii Literatury.
Jako literaturoznawca zajmuje się problematyką przemian w literaturze polskiej i literaturach europejskich XX stulecia. Jego książki i studia (tłumaczone i publikowane także za granicą) podejmują głównie zagadnienia następstw i przemienności prądów literackich w XX w., ich wzajemnego przenikania się w literaturach narodowych, programowych interferencji i wpływów estetycznych. Opublikował m. in. Futuryzm w Polsce (1972 r.), Awangarda - nowoczesność i tradycja (1987 r.), Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku (2000 r.).
Ponadto współredagował zbiory studiów o awangardzie (pięć tomów pt. W kręgu zagadnień awangardy, Łódź 1985-1995), o współczesnym gotycyzmie, genologi i slawistyce. Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego półrocznika "Zagadnienia Rodzajów Literackich" wydawanego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Przez kilka lat kierował działem literackim w łódzkim tygodniku "Odgłosy".
Grzegorz Gazda - Historyk i krytyk literatury, komparatysta
Biografia
Wywiady
Zdjęcia