Andrzej Graczykowski
Artysta malarz
Biografia
 
Andrzej Graczykowski urodził się 9 maja 1947 roku w Gorzkowicach. W latach 1968-1974 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 1974 roku otrzymał dyplom w Pracowni Technik Metalowych prof. Leszka Rózgi. W latach 1975-1983 był asystentem w Pracowni Technik Drzeworytniczych Katedry Grafiki Warsztatowej w macierzystej uczelni. W 1980 r. był współzałożycielem grupy artystycznej Correspondance des Arts (książka artystyczna). Zajmuje się grafiką warsztatową, komputerową i malarstwem.
Andrzej Graczykowski - Artysta malarz
Biografia
Recenzje