Bogdan Hussakowski
Reżyser
Biografia
ID-002153.doc
 
2008-03-02
Bogdan Hussakowski urodził się 3.09.1941 r. w Zakopanem. Ukończył Wydział Aktorski Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz Wydział Reżyserii PWST w Warszawie.
Współpracował z Teatrem Starym w Krakowie oraz teatrami Poznania, Opola i Warszawy. W latach 1975-1979 był dyrektorem artystycznym Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu. Od września 1979 r. do sierpnia 1992 r. kierował Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi, zaś w latach 1992-1999 Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie.
Od 1967 r. był pedagogiem w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie na Wydziale Reżyserii. Zrealizował wiele spektakli telewizyjnych (Wiśniowy sad A. Czechowa, Anatol i Korowód A. Schnitzlera, Wesele E. Canettiego, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych B.Leśmiana, Ewa J.Szaniawskiego, Sprawa kobiet M. Bałuckiego). Reżyserował również w teatrach operowych. Wyróżniony jest Grand Prix Festiwalu w Pradze – Złota Praga – za film muzyczny Jutro według Conrada.
Reżyserował w ZSRR, Japonii, Jugosławii, Francji, Norwegii.
Bogdan Hussakowski - Reżyser
Biografia
O twórcy