Tadeusz Junak
Reżyser
Biografia
ID-002157.doc
 
2007-09-14
Tadeusz Junak urodził się 01.02.1945 r. w dzisiejszym Petersburgu. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w PWSFTViT w Łodzi. W trakcie studiów był jednym z założycieli i twórców Warsztatu Formy Filmowej. Warsztat ten miał ambicje analizowania relacji między obrazem i dźwiękiem.
Tadeusz Junak tworzy w różnych dyscyplinach artystycznych. Realizuje filmy dokumentalne, fabularne filmy telewizyjne, seriale telewizyjne, fabularne filmy kinowe, teatry telewizyjne, widowiska rozrywkowe, spektakle teatralne na tzw. "deskach", operetkę. Jest laureatem wielu nagród filmowych i telewizyjnych, krajowych i zagranicznych.
Od 2002 r. pełni funkcję dyrektora i kierownika artystycznego Studia Teatru Telewizji przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Tadeusz Junak - Reżyser
Biografia
Nagrody
Realizacje
Recenzje
Wywiady
Zdjęcia