Tadeusz Junak
Reżyser
Nagrody
ID-002158.doc
Ważniejsze nagrody przyznane Tadeuszowi Junakowi
 
 
Rok
Tytuł
 
 
1970 r.
Grand Prix za film Stomil - Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Krakowie
 
 
1975 r.
Grand Prix, Nagroda Publiczności, Nagroda Klubu Krytyki Filmowej za film Stomil - Festiwal Etiud Studentów Szkoły Filmowej w Warszawie
 
 
1976 r.
Nagroda Milenium za film Harmęże 2 - Staszak Jan - Festiwal o Sztuce w Zakopanem
 
 
1978 r.
"Złoty Szczupak", Nagroda Ministra Obrony Narodowej i Nagroda Przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji za film Czysta chirurgia - Festiwal Filmów Telewizyjnych w Olsztynie'
 
 
 
Złoty Szczupak za Teatr TV Obłomow - Festiwal Filmów Telewizyjnych w Olsztynie
 
 
 
Nagroda Przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji za Teatr TV Gniazdo głuszca
 
 
1982 r.
Wielki Jantar i Złoty Żagiel za film Pałac - Koszalińskie Spotkania Filmowe
 
 
1989 r.
Nagroda Przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji i Złoty Ekran za Teatr TV Dom, który zbudował Jonathan Swift
 
 
 
Grand Prix za spektakl Oskarżony Wilk w Szebeniku (Jugosławia)
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała Helena Ochocka
Tadeusz Junak - Reżyser
Biografia
Nagrody
Realizacje
Recenzje
Wywiady
Zdjęcia