Jacek Kraszewski
Dyrygent
Biografia
ID-002188.doc
 
2007-09-14
Jacek Kraszewski urodził się 27.07.1957 r. w Szczecinie. W 1982 r. uzyskał z wyróżnieniem dyplom w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Witolda Krzemieńskiego.
W latach 1978-1992 był skrzypkiem i dyrygentem w operze i operetce w Szczecinie, a od 1989 r. jej dyrektorem naczelnym i artystycznym. W tym czasie prowadził również działalność koncertową jako dyrygent Filharmonii Szczecińskiej i działalność dydaktyczną jako pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Poznaniu.
W latach 1993-1996 był dyrygentem w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, a w sezonie artystycznym 1994/95 pełnił w nim obowiązki dyrektora artystycznego.
Od 1994 r. współpracuje z Polską Operą Telewizyjną we Wrocławiu, z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu oraz z zespołem Ballet Classique de Paris, a od 1998 r. prowadzi polsko-niemiecką orkiestrę młodzieżową "Pomerania". Jako dyrygent jest częstym gościem polskich i zagranicznych zespołów symfonicznych i operowych. Od stycznia 2005 r. do 2007 r. był zastępcą dyrektora ds. artystycznych w Operze na Zamku w Szczecinie. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Sztuki w Szczecinie.
Jacek Kraszewski - Dyrygent
Biografia
Recenzje
Repertuar
Zdjęcia
Życiorys