Mieczysław Małysz
Realizator i reżyser telewizyjny
Nagrody
ID-002256.doc
 
2010-07-15
 
 
 
1968 r.
Nagroda za całokształt pracy realizatora TV
Komitet ds. Radia i Telewizji
 
 
1968 r.
Dyplom honorowy za realizację TV przedstawienia Tkacze Gerarda Hauptmanna
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała Helena Ochocka
Mieczysław Małysz - Realizator i reżyser telewizyjny
Biografia
Nagrody
Realizacje
Recenzje
Zdjęcia