Helena Ochocka
Redaktor, autor programów artystycznych
Biografia
ID-002304.doc
 
2007-09-15
Helena Ochocka urodziła się w Duszanbe, w Tadżykistanie, dokąd wojenne losy rzuciły jej rodziców. Po 1945 r. rodzina wróciła do Łodzi, gdzie ojciec, Adam Ochocki, był przed wojną reporterem "Republiki" i "Expressu Ilustrowanego". Zafascynowana profesją ojca pragnęła związać swe życie z literaturą i dziennikarstwem. Rozpoczęła więc studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 1966 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym - początkowo w Redakcji Publicystyki i Informacji, potem w Redakcji Programów Muzycznych i Rozrywkowych na stanowisku redaktora merytorycznego. Jest współautorem i autorem scenariuszy. Była asystentem reżysera oraz redaktorem odpowiedzialnym za realizację programów artystycznych i teatrów telewizji. Współtworzyła programy rozrywkowe, m.in. cykl Dobry wieczór, tu Łódź, Uśmiech i piosenka, Pory roku w piosence, recitale piosenkarzy itd. Jest współautorem wielu programów o tematyce kulturalnej. Współpracowała ze znanymi reżyserami, m.in. Adamem Hanuszkiewiczem, Kazimierzem Kutzem, Andrzejem Majem, Januszem Rzeszewskim, Tadeuszem Worontkiewiczem, Maciejem Prusem przy realizacji spektakli i widowisk. W 1991 r. powierzono jej zorganizowanie Redakcji Dokumentacji Archiwalnej, którą kierowała do końca swojej pracy w telewizji.
Helena Ochocka - Redaktor, autor programów artystycznych
Biografia
Twórca o telewizji
Wywiady
Zdjęcia