Andrzej Rokicki - muzyk, pedagog
Andrzej Rokicki
Muzyk, pedagog
Biografia
ID-002402.doc
 
2009-08-23
Andrzej Rokicki urodził się 23.08.1938 r. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne i Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi. Grał w Orkiestrze Filharmonii Łódzkiej i Orkiestrze Polskiego Radia. Od 1961 r. został stałym solistą i I trębaczem kierowanej przez Henryka Debicha Orkiestry PR (później Orkiestry PR i TV), z którą współpracował do momentu jej rozwiązania, tj, do roku 1990 (był też jej dyrygentem i reżyserem dokonywanych nagrań). Równocześnie był I trębaczem kolejno w orkiestrach Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Łodzi oraz międzynarodowej Telewizji NRD utworzonej przez Martina Hoffmanna. Jako solista występował z niemal wszystkimi polskimi orkiestrami symfonicznymi. Zdobył uznanie jako niezrównany interpretator zróżnicowanych stylistycznie kompozycji z zakresu szeroko rozumianej muzyki popularnej i rozrywkowej. Pisał muzykę dla teatru, filmu i telewizji. Od 1960 r. równolegle pracował jako pedagog. Początkowo w łódzkiej Państwowej Szkole Muzycznej, następnie w Liceum Muzycznym i wreszcie – od 1974 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Miał wielu uczniów i studentów. Dyplomanci z jego klasy pracują m.in. w filharmoniach oraz szkolnictwie muzycznym. W latach 1993-1999 był prodziekanem Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej. Zmarł 1.02.2009 r.
Andrzej Rokicki - Muzyk, pedagog
Biografia
O twórcy
Wspomnienia
Wywiady
Zdjęcia