Henryka Rumowska
publicysta, redaktor TV
Biografia
ID-002413.doc 2009-08-10
Henryka Rumowska urodziła się 29 lutego 1936 r. w Łodzi. Po otrzymaniu w 1955 r. matury rozpoczęła studia na Politechnice Łódzkiej, z których zrezygnowała po roku i podjęła naukę na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1961 r.; odbyła praktyki dziennikarskie w redakcjach gazet łódzkich, w których publikowała reportaże z podróży do Afryki Południowej. Pisała do „Ekranu”, „Kalejdoskopu” i innych. Z Łódzkim Ośrodkiem Telewizyjnym związana była od 1961 r. początkowo jako współpracownik. Pracę etatową rozpoczęła jako starszy redaktor w Redakcji Publicystki i Informacji, gdzie zajmowała się popularyzowaniem kultury Łodzi. W Redakcji PI szybko awansowała, by w 1968 r. zostać jej kierownikiem. Od 1972 r. kierowała Redakcją Widowisk Teatralnych, w której pod jej redakcją powstało ponad 200 spektakli teatralnych. W tym czasie zrealizowała kilkanaście reportaży, m.in. Spotkanie z Arturem Rubinsteinem (1975 r.), Szkice o teatrze (1979 r.), 60 dni z Lordem Jimem. W 1980 r. powierzono jej funkcję kierownika Działu Artystycznego, a w 1983 r. zastępcy redaktora naczelnego ds. artystycznych. 15.02.1991 r. otrzymała nominację na pełniącą obowiązki redaktora naczelnego Ośrodka. Funkcję tę pełniła niespełna rok. Do początku 2001 r. była sekretarzem programowym. Zmarła 7.06.2003 r. w Łodzi.
Henryka Rumowska - publicysta, redaktor TV
Biografia
Odznaczenia
O twórcy
Recenzje
Reportaż
Twórca o telewizji
Wywiady