Henryka Rumowska
publicysta, redaktor TV
Odznaczenia
ID-002414.doc
 
 
 
1966 r.
Odznaka Tysiąclecia
za działalność społeczną w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego
 
 
1969 r.
Srebrny Krzyż Zasługi
 
 
 
1974 r.
Honorowa Odznaka
Komitetu do Spraw Radia i Telewizji
 
 
1976 r.
Złoty Krzyż Zasługi
 
 
 
1983 r.
Nagroda II stopnia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za całokształt publicystyki na tematy teatru i działalność redaktorską w teatrze TV
 
 
1984 r.
Medal 40-lecia Polski Ludowej
 
 
 
1984 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 
 
 
1986 r.
Medal i Dyplom Honorowy
za 25 lat pracy dziennikarskiej
 
 
1986 r.
Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
za zasługi dla województwa łódzkiego
Henryka Rumowska - publicysta, redaktor TV
Biografia
Odznaczenia
O twórcy
Recenzje
Reportaż
Twórca o telewizji
Wywiady