Tomasz Sobczak
Poeta, artysta malarz
Biografia
ID-002444.doc
 
2007-09-15
Tomasz Sobczak urodził się 22.01.1954 r. w Pabianicach. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i Wydziale Malarskim pod artystyczną opieką prof. Romana Modzelewskiego. Dyplom uzyskał w 1982 r. Pracował jako konserwator zabytków, potem jako scenograf filmowy w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi w latach 1981-1986 (współpracował przy realizacji 20 filmów fabularnych). Jest autorem scenografii teatralnych do opery Giacomo Pucciniego Madama Butterfly (1989 r.) i baletu Richarda Straussa Till Eulenspiegel (1989 r.). Pisze wiersze, prozę poetycką, uprawia fotografię użytkową i artystyczną, ale przede wszystkim maluje obrazy.
Obrazy Tomasza Sobczaka znajdują się w kolekcjach: prezydenta Turcji, ambasadora Francji w Polsce, attaché kulturalnego Francji w Polsce, Muzeum Miasta Saint Etienne we Francji oraz w kolekcjach prywatnych w Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanadzie i na Litwie oraz w USA.
Tomasz Sobczak - Poeta, artysta malarz
Biografia
Fotografie
Obrazy
Poezja
Recenzje
Scenografie
Wystawy
Zdjęcia