Antoni Szram - menedżer kultury
Antoni Szram
Menedżer kultury
Recenzje
ID-002484.doc
 
2005-MM-DD
Antoni Szram dla przyjaciół ma drugie imię - Marek, będące częściej w użyciu. Ten urodzony w Brzeżanach koło Lwowa absolwent historii sztuki Uniwersytetu Poznańskiego przyjechał w latach sześćdziesiątych XX wieku do Łodzi, uznał ją za miasto fascynujące i tu już pozostał. Z poznańską skrupulatnością rozpoczął pracę najpierw przy inwentaryzacji zbiorów Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, następnie przyjął funkcję konserwatora zabytków miasta Łodzi. Rejestr zabytków łódzkich nie istniał wówczas. Młody konserwator prężnie i konsekwentnie przeciwstawił się dewastacji dziedzictwa kulturowego tego miasta. Dzięki jego staraniom powstał spis obiektów znajdujących się pod ochroną. Łódź zawdzięcza A. Szramowi powołanie do życia Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz Muzeum Kinematografii. Przez lata całe walczył z nadętymi przedstawicielami władz miejskich, które „wiedziały lepiej". Na łamach czasopism ukazywały się teksty Szrama i wywiady, które obrazowały zmagania z decyzjami kolejnych ekip rządzących. Wszystko, co robił wymagało pokonania wielu oporów, jednak nie zrażał się, bo lubi wyzwania. Całe życie zawodowe poświęcił promocji Łodzi. Niektórzy nazywają A.M. Szrama „Lodzermenschem". Żałuje on, że nie wszystkie pomysły mógł zrealizować.
Architektura to nie tylko forma, styl, funkcja i piękno, ale również pełnienie społecznej służby. Na wszystkie te aspekty chciał zwrócić uwagę Szram w swojej pracy i publicznych wypowiedziach. Zawsze pragnął pokazywać, że Łódź jest miastem fascynującym, żywym, młodym, pełnym nawarstwień i kontrastów, miastem będącym przekrojem przez epoki i style. Jego spotkania z Łodzią to wędrówka przez różne kultury - od starej, z czerwonej cegły budowanej części miasta, poprzez secesyjne kamienice, aż do architektury najnowszej, połyskującej szkłem, zadziwiającej nowoczesnymi rozwiązaniami.
Pomysły Antoniego związane z tworzeniem muzeów, świadczą o jego wyobraźni oraz chęci zatrzymania przeszłości dla następnych pokoleń. Dla niego architektura jest pomostem między jedną epoką a drugą, pomiędzy pokoleniami poprzednimi i następnymi. Uważa, że humanistycznym zadaniem współczesności jest ochrona śladów działalności człowieka w przeszłości, ludzkiego dorobku historycznego i artystycznego.
To on wyremontował pałac Poznańskiego i zorganizował tam galerię Artura Rubinsteina. Wymyślił także nagrodę za wybitne osiągnięcia filmowe - „statuetki Artura". Był inicjatorem utworzenia Fundacji imienia A. Bohdziewicza związanej z łódzkim filmem, której jest przewodniczącym Rady.
A.M. Szram jest autorem i współautorem niemal dwudziestu pozycji książkowych i albumowych. Chodzenie po linie w wersji francuskiej wydał jak zwykle przekornie i jak zwykle przekornie nadał tej książce tytuł, brzmi on surrealistycznie. Jest to zbiór artykułów z łódzkiej prasy z lat 1971 -2004 (wcześniejsze wydania obejmowały artykuły z lat 1971-1981). Artykuły Antoniego są dowodem jego walki z kolejnymi magistratami miasta Łodzi. Tekst pierwszy z roku 1971 jest primaaprilisowym żartem, w którym poważny konserwator zabytków informuje miasto, że nad ulicą Piotrkowską zostanie położony szklany dach. Kolejne artykuły i rozmowy niosą ze sobą poważne problemy związane z ochroną łódzkich zabytków i przemysłowej architektury tego miasta. Szram przestrzegał przed bezmyślnym niszczeniem fragmentów architektonicznych ulicy Piotrkowskiej. Książka Chodzenie po linie w wersji francuskiej to dowód umiłowania tradycji i przykład mądrego myślenia. Do działania zmuszał zawsze Szrama wewnętrzny niepokój i takie właśnie uczucia niepokoju chciał budzić w czytelnikach swoich wywiadów i artykułów.
 
Ireneusz Pomarkiewicz
Chodzenie po linie w wersji francuskiej
Słowo od redaktora
Antoni Szram - Menedżer kultury
Biografia
Felietony
Książki
Listy
Recenzje
Wywiady
Zdjęcia