Edward Szuster
Dziennikarz, literat
Biografia
ID-002486.doc
 
2007-09-15
Edward Szuster urodził się 25.05.1918 r. w Genewie. W 1923 r. zamieszkał w Łodzi. Uczęszczał tu do Miejskiego Gimnazjum Męskiego im. J. Piłsudskiego, gdzie w 1926 r. uzyskał maturę. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przerwała wojna. Wiosną 1940 r. został wysiedlony wraz z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa, a z końcem 1942 r. wstąpił do AK w Piotrkowie Trybunalskim. W maju 1945 r. powrócił do Łodzi, gdzie pracował m.in. w Rozgłośni Polskiego Radia, w Dziale Programowym Wytwórni Filmów Fabularnych, Teatrze Powszechnym, dwutygodniku "Kronika". W 1948 r. Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza" wydała pierwszą jego książkę pt. Płonący krzak. Rok później zostaje członkiem Związku Literatów Polskich. W 1950 r. we współpracy z Eugeniuszem Pękalskim napisał scenariusz filmu pt. Dwie brygady. We wrześniu 1956 r. obejmuje kierownictwo Redakcji Telewizji przy Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. W 1959 r. zostaje zastępcą redaktora naczelnego Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego, a od 1961 r. do 1972 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego. Zmarł 1.12.2011 r.
Edward Szuster - Dziennikarz, literat
Biografia
Książki
Scenariusze
Recenzje
Twórca o sobie
Zdjęcia