Michał Walczak - dziennikarz
Michał Walczak
Dziennikarz, publicysta
Biografia
ID-002532.doc
 
2008-03-16
Michał Walczak urodził się 15.08.1936 r. w Łodzi w rodzinie nauczycieli. W wieku siedemnastu lat zdał egzamin maturalny w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytety Łódzkiego, które ukończył w roku 1958 r. Bardziej niż prawo interesowało go dziennikarstwo. Karierę w tym zawodzie rozpoczął jeszcze jako student od pracy w redakcji sportowej Rozgłośni Polskiego Radia. Zainteresowanie sportem rozwinął w redakcji łódzkiego Expressu Ilustrowanego, gdzie był zatrudniony od 1956 do 1965 r. W 1961 r. został kierownikiem działu miejskiego tej gazety. W 1965 r. przeniesiono go służbowo do pracy w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym, z którym związał się na 25 lat. Przez pierwszy okres pracy w łódzkiej Telewizji odpowiadał za programy satyryczne i sportowe, redagował codzienny program Łódzkie Wiadomości Dnia, był autorem niezapomnianych programów W przestworzach, czyli ciekawe opowieści lotników. 1.07.1974 r. został powołany na stanowisko redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Łodzi. Funkcję tę pełnił do 30.09.1985 r. Od 1.01.1985 r. do 06.07.1990 r. był korespondentem Polskiego Radia i Telewizji w Paryżu. Zmarł 22.11.2006 r. w Łodzi.
Michał Walczak - Dziennikarz, publicysta
Biografia
Felietony
Karykatury
Wspomnienia
Wywiady
Zdjęcia