Jerzy Wawrzak
Pisarz, dziennikarz
Biografia
ID-002543.doc
 
2009-09-09
Jerzy Wawrzak urodził się 16.12.1936 r. w Częstochowie. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Pracował m.in. w hutnictwie, potem w szkolnictwie zawodowym, był też dyrektorem ośrodka maszynowego. Przez 10 lat był redaktorem naczelnym „Odgłosów”, pełnił też funkcję konsultanta literackiego w jednym z zespołów filmowych. W latach 1982-1987 kierował Krajową Agencją Wydawniczą w Łodzi. Napisał m.in. powieści Okolica moich przyjaciół, Nim podpalą niebo, Rekomendacja, Nietutejszy, Patron dla bocznej ulicy, Gwiżdżąc na śmierć, wydał tomiki poezji Asocjacje, Luminescencje, Eufonie, uprawia dramat, pisze słuchowiska radiowe. Powieść Linia została zaadaptowana dla potrzeb filmu, zaś jej adaptacje teatralne zaprezentowano w Krakowie i Łodzi. Tematem jego twórczości jest przede wszystkim współczesna problematyka polityczna i produkcyjna. Bohaterem prozy Wawrzaka jest człowiek, który usiłuje pogodzić prawo do własnego szczęścia z oddaniem społeczeństwu.
Jerzy Wawrzak - Pisarz, dziennikarz
Biografia
Karykatury