Jerzy Wilmański
Dziennikarz, literat
Biografia
ID-002545.doc
 
2007-09-15
Jerzy Wilmański urodził się 16.04.1936 r. w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie w 1955 r. uzyskał maturę. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze jako uczeń liceum był korespondentem terenowym łódzkiego "Expressu Ilustrowanego”. W latach 1959-1962 współpracował z "Głosem Robotniczym," z Redakcją Młodzieżową Polskiego Radia w Łodzi. Do 1968 r. był reporterem miejskim w "Głosie Robotniczym". Lata 1968-1979 to praca w tygodniku "Odgłosy" na stanowisku kierownika działu kulturalnego i sekretarza redakcji; w latach 1979-1990 był kierownikiem literackim i komentatorem Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi oraz publicystą kulturalnym Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego. Był autorem około 200 audycji literackich. Pełnił też funkcję zastępcy redaktora naczelnego spółki wydawniczej „Videopress”, potem redaktora wydawnictwa „Oficyna Bibliofilów”. Był też łódzkim korespondentem „Trybuny”, sekretarzem redakcji w tej gazecie, członkiem redakcji kwartalnika „Kronika miasta Łodzi”, sekretarzem redakcji tygodnika „Fakty i mity”, felietonistą "Trybuny Łódzkiej”. Był przewodniczącym Rady Programowej Radia Łódź S.A. Zmarł 16.12.2005 r.
Jerzy Wilmański - Dziennikarz, literat
Biografia
Ex libris
Karykatury
Książki
Czasopisma
Recenzje
Reportaże
Twórca o sobie
Zdjęcia