Jerzy Woźniak
Operator, realizator i reżyser telewizyjny
Biografia
ID-002614.doc
 
2007-09-15
Jerzy Woźniak urodził się 28.05.1938 r. w Łodzi. Po uzyskaniu matury w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, podjął studia w PWSFiT na Wydziale Operatorskim, które ukończył w 1960 r. W latach 1961-1962 pracował jako operator w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Lata 1962-1998 to okres pracy w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym - początkowo był operatorem, realizatorem telewizyjnym i reżyserem, pełniąc jednocześnie w latach 1979-1989 funkcję kierownika działu realizacji. W latach 1994-1998 był dyrektorem Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego. Od kwietnia do końca września 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych Biura Oddziałów Terenowych w Warszawie, uruchamiając tak zwane "pasma wspólne" telewizji regionalnych, co stanowiło zaczątek Programu 3 TVP. Od 1962 r. jest wykładowcą PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi; od 1991 r.- profesorem zwyczajnym uczelni. W latach 1987-1993 i 1980-2002 - Jerzy Woźniak pełnił funkcję dziekana Wydziału Operatorskiego. Kiedy rektorem uczelni był prof. Wojciech Jerzy Has, z jego rekomendacji od 1993 do 1994 r. pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą. Od 2002 r. do chwili obecnej jest rektorem uczelni.
Jerzy Woźniak - Operator, realizator i reżyser telewizyjny
Biografia
Wywiady
Zdjęcia