Andrzej Wojciechowski - muzyk
Andrzej Wojciechowski
Muzyk
Plakaty
ID 001116.jpg
 
1956-06-11
To idzie młodość
Koncert w Stalinogrodzie (Katowice)
 
Zespół Melomani
Maria Chmurkowska
Irena Kwiatkowska
Jadwiga Prolińska
Kazimierz Brusikiewicz
Jan Sender
 
 
200117
 
1956-04-DD
 
 
200118
 
1956-04-03
 
Andrzej Wojciechowski - Muzyk
Biografia
Benefis
Filmy
Plakaty
Zdjęcia
Zespół Melomani