Tadeusz Worontkiewicz
Reżyser
Nagrody
ID-002571.doc
 
 
 
1965 r.
Warszawa - II Telewizyjny Festiwal Teatrów Dramatycznych - wyróżnienie za realizację TV przedstawień:
Aktor Kazimierza Brauna,
Romeo i Julia Williama Shakespeare'a,
Natręci Józefa Blizińskiego,
Moja droga do i Bohdana Kurowskiego
 
 
 
 
 
 
1968 r.
Warszawa - V Telewizyjny Festiwal Teatrów Dramatycznych - dyplom honorowy za realizację TV przedstawień:
Niemcy Leona Kruczkowskiego,
Kulig Leona Schillera
 
 
 
 
 
 
1988 r.
Poznań - X Ogólnopolski Festiwal Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży - "Marcinek" - nagroda Jury Dziecięcego za widowisko telewizyjne Dzikie konie Danuty Wawiłow
Tadeusz Worontkiewicz - Reżyser
Biografia
Nagrody
Realizacje
Recenzje
Wspomnienia
Wywiady
Zdjęcia