Tadeusz Worontkiewicz
Reżyser
Zdjęcia
ID-000001.jpg
 
1951-MM-DD
Praca zaliczeniowa
Witolda Sobocińskiego
I rok studiów w PWSFiT
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: Witold Sobociński
 
 
ID-000002.jpg
 
1951-MM-DD
PWSFiT w Łodzi
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
ID-000003.jpg
 
1951-MM-DD
PWSFiT w Łodzi
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
ID-000004.jpg
 
1954-MM-DD
PWSFiT w Łodzi
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
ID-000005.jpg
 
1954-MM-DD
PWSFiT w Łodzi
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
ID-000006.jpg
 
1956-MM-DD
Wytwórnia Filmowa "Czołówka"
 
Witold Sobociński
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
ID-000017.jpg
 
1956-MM-DD
Realizacja filmu
dyplomowego w PWSTiF
 
J. Staszkiewicz
Tadeusz Worontkiewicz
Wojciech Król
 
Foto: N.N.
 
 
ID-000018.jpg
 
1956-MM-DD
Realizacja filmu
dyplomowego w PWSTiF
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1956 r.
 
Fot. 000019
Realizacja filmu
dyplomowego w PWSFiT
 
Tadeusz Worontkiewicz
Witold Sobociński
 
Foto: N.N.
 
 
1956 r.
 
Fot. 000007
Realizacja filmu dla
Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1956 r.
 
Fot. 000008
Realizacja filmu dla
Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1957 r.
 
Fot. 000009
Realizacja filmu dla
Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz z zespołem
 
Foto: N.N.
 
 
1957 r.
 
Fot. 000010
Realizacja filmu dla
Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz z zespołem
 
Foto: N.N.
 
 
1957 r.
 
Fot. 000011
Realizacja Teatru TV
w studio telewizyjnym w Łodzi
 
Jerzy Walczak
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1957 r.
 
Fot. 000012
 
 
1959 r.
 
Fot. 000013
Realizacja filmu dla
Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1959 r.
 
Fot. 000014
Realizacja filmu dla
Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1959 r.
 
Fot. 000015
Realizacja filmu dla
Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1961 r.
 
Fot. 000016
 
 
1962 r.
Fot. 000451
Foto. N.N.
 
 
1964 r.
 
Fot. 000020
Realizacja filmu Pierwszy dyżur
w Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1966 r.
 
Fot. 000151
 
 
1967 r.
 
Fot. 000021
Realizacja filmu Wspomnienie o bitwie
w Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Tadeusz Worontkiewicz
Witold Łokuciewski
 
Foto: N.N.
 
 
1967 r.
 
Fot. 000022
Realizacja filmu Wspomnienie o bitwie
w Wytwórni Filmów "Czołówka"
 
Zygmunt Berling
Tadeusz Worontkiewicz z zespołem
 
Foto: N.N.
 
 
1968 r.
Fot. 000023
 
 
1972 r.
 
Fot. 000024
 
 
1978 r.
 
Fot. 000043
 
 
1978 r.
 
Fot. 000240
Realizacja programu pt. Robotnicze wesele
z cyklu Śpiewy proletariatu polskiego
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1987 r.
 
Fot. 000025
Realizacja programu
Śpiewa Teresa Klimuszko
 
Stanisław Gerstenkorn
Helena Ochocka
Teresa Klimuszko
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
1987 r.
Fot. 000395
Audiencja u papieża Jana Pawła II w Watykanie
 
NN
NN
Tadeusz Worontkiewicz
NN
NN
papież Jan Paweł II
 
Foto: Arturo Mari
 
 
ID 000798.jpg
 
1987-06-13
 
 
1991 r.
 
Fot. 000071
Uroczystość jubileuszowa
z okazji 35-lecia TVP w Łodzi
 
Tadeusz Worontkiewicz
Helena Ochocka
 
Foto: N.N.
 
 
2001 r.
 
Fot. 000026
Realizacja programu
o Tadeuszu Worontkiewiczu
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
2001 r.
 
Fot. 000027
Realizacja programu
o Tadeuszu Worontkiewiczu
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
2001 r.
 
Fot. 000073
 
 
2002 r.
 
Fot. 000028
Urlop w Tunezji
 
Tadeusz Worontkiewicz
 
Foto: N.N.
 
 
Brak informacji
 
Fot. 000628
 
 
 
 
Opracowała Helena Ochocka
Tadeusz Worontkiewicz - Reżyser
Biografia
Nagrody
Realizacje
Recenzje
Wspomnienia
Wywiady
Zdjęcia