Kazimierz Zygmunt
Dziennikarz
Biografia
ID-002634.doc
 
2007-09-15
Kazimierz Zygmunt urodził się 10.06.1925 r. w Łodzi. W wieku 15 lat został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, skąd wrócił po pięciu latach. Ukończył Wyższe Studium Dziennikarstwa Publicystycznego. Z zawodem dziennikarza związany był od 1946 r., pracując kolejno w "Echu Wieczornym Łodzi" (1946-1947), "Dzienniku Ludowym" (1947-1948), "Głosie Robotniczym" (1948-1949), Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi (1949-1953). W latach 1953-1956 był redaktorem naczelnym Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie, a od 1956 r.
do 1958 r. pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi.
W 1958 r. został mianowany redaktorem naczelnym tej Rozgłośni. W łódzkim radiu pracował do 1965 r., następnie związał się z Łódzkim Ośrodkiem Telewizyjnym, pracując w latach 1965-1974 na stanowisku kierownika redakcji programów artystycznych i naukowych.
Od 1975 r. do 1987 r. był korespondentem krajowym Polskiej Agencji Prasowej. Był autorem słuchowisk radiowych, pisał scenariusze dla teatru telewizji. Za pracę dziennikarską otrzymał liczne nagrody państwowe. Zmarł 08.05.2004 r.
Kazimierz Zygmunt - Dziennikarz
Biografia
Realizacje
Recenzje
Reportaże
Wywiady
Zdjęcia